Автотранспортний коледж

Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"

Автотранспортний коледж
Логотип
ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування в коледжі

1. Загальні положення
1.1. Самоврядування - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією, зав. відділеннями і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.
1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад, його Положенням про технікум та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету.
1.3. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом навчального закладу.
1.4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
2.1. Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівні академічної групи, відділень, гуртожитку.
2.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори нa яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається комітет молоді, визначається його структура і терміни повноважень, заслуховується звіт.
2.3. Виконавчим органом студентського самоврядування в коледжі є комітет молоді.
2.4. Рада студентського самоврядування відділення обирається на загальник зборах даного структурного підрозділу.
2.5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна, група, яка має свій орган управління.
2.6. Засідання молодіжного комітету проводиться не менш одного разу на місяць.
2.7. При молодіжному комітеті створюються сектори за напрямками роботи: навчальна, культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, прес-центр.
2.8. У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються комісії: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масова.
2.9. На розгляд загальних зборів (конференції) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів.

3. Мета і завдання органів студентського самоврядування
Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
Студентське самоврядування — це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.
У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

4. Основні завдання органів студентського самоврядування:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
- безпосередня інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
- репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів(ВНЗ);
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
- координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;
- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
- участь у розподілі стипендіального фонду залучення студентів до художньої самодіяльності;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клубу веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, участь у поселенні студентів у гуртожиток та виселенні їх.

5. Права і обов'язки органів студентського самоврядування
5.1. Члени органів студентського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Положення про технікум.
5.2. Члени студентського самоврядування мають право:
- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядув ання;
- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно, питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповіді по суті питань;
- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.
5.3. Ради студентського самоврядування відділень, гуртожитку та комітет молоді технікуму мають право звертатися до адміністрації технікуму з пропозиціями і завданнями, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.
5.4. Голова комітету молоді має право брати участь у засіданні педагогічної ради та адміністративної ради коледжу при розгляді питань студентського життя.

6. Обов'язки:
- чітко дотримуватись цього Положення;
- виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети молодіжної організації коледжу.

Погода

GISMETEO: Погода по м.Дніпропетро

Новини

20 січня 2018 року об 11.00 год. Автотранспортний коледж Державного ВНЗ "НГУ" проводить День відкритих дверей ...

Вступна кампанія 2017...

Автотранспортний коледж Державного ВНЗ "НГУ" оголошує прийом студентів на новий 2017 рік......

Працює оновлений сайт коледжу...

Підготовчі курси...

Стипендії 2017...

Посвята першокурсників у студенти...

Дистанційне навчання та матеріали до самостійної роботи студентів ...

Нам 85 років...

1 ...1 
"));